Osteopatia i Fisioterapia

Què és l'osteopatia?

» Es una disciplina terapéutica que es basa en conseguir l'equilibri corporal contemplant el cos com un tot, restablint la normalitat mitjançant diferentes tècniques manuals i influenciant sobre els diferents sistemes que poden estar perjudicats: com les tensions neurals (cranio-sacro), disfuncions viscerals, i alteracioes estructurals.

» És per aquest motiu que amb l'osteopatia no es busca el QUÈ, sinó el PERQUÈ de la dolència, fent que a vegades el tractament no estigui focalizats en la zona de dolor sinó en zones allunyades.

» Qualsevol persona des del naixement fins la vellesa pot beneficiar-se de l'osteopatía, tant si ja ha aparagut el dolor a causa del desequilibri corporal i la seva imposibilitat d'adaptar-se, com de manera preventiva abans de que el mal funcionament de certes estructures poguin afectar al nostre cos i producir dolor.